Curriculum Vitae

Ik ben Alice Cottaar, pleegmoeder, natuurkundig ingenieur, pastor. Ik inspireer graag mensen als zorgverlener, docent, wetenschapper en sinds kort ook als schrijfster.

Geboortedatum: 18 maart, 1961.

Gehuwd, vijf kinderen, acht kleinkinderen en op en af crisispleegouder.

Als docent, gaf ik natuurkunde, ANW en andere exacte vakken op verschillende niveaus en in diverse settings.

Als wetenschapper, heb ik een onafhankelijk, onderwijskundig onderzoek gedaan binnen de vakdidactiek van natuurkunde.

In mijn blog en artikelen in de NVOX het weten waard heb ik mijn ervaringen - als van vrouwelijke natuurkundedocent en natuurkundige in de vakdidactiek - samengevat en achter me gelaten.

Als schrijfster, heb ik een aantal korte verhalen gepubliceerd en leg ik de laatste hand aan mijn debuut Een goede moeder sterft, die ik gelijktijdig met een dichtbundel Dichten, geloven en ander sentimenteel gedoe wil uitbrengen.